Kagubed Rasa

 

Siang ratri

Gawang – gawang  ngegla malela

Guwayamu

 

Dhuh….. Biyung……

Atiku ketaman wuyung

Dudu gumebayring donya brana

Sanes praen jatmika pindha Arjuna

Nanging…..

Hamung rasa

Anggubed raga kawula

Mejahi sedaya pikir

Muleg….. Umyeg….. andalidir….

 

*

*

*hey...tukang ceret, untukmu dan nikmatilah.